David

👍 Thương vụ chia cổ tức COLGATE- PALMOLIVE

👍 Thương vụ chia cổ tức COLGATE- PALMOLIVE

📌Lĩnh vực kinh doanh:
💢Colgate-Palmolive thành lập năm 1806, là một trong những tập đoàn hoạt động kinh doanh trong ngành hóa dược lâu đời nhất Hoa Kì
💢Công ty Colgate-Palmolive là một công ty chuyên về sản phẩm tiêu dùng tập trung vào việc sản xuất, phân phối và cung cấp cho các hộ gia đình các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm cá nhân

🎗️Ngày chia cổ tức: 22/10/2020
🎗️Cổ tức: 0,44 USD /cổ phiếu
🎗️BÀI TOÁN LỢI NHUẬN
🎗️giá hiện tại : 80.63 USD ngày 13/10/2020
🎗️Đòn bẫy ký quỹ : 1:20
🎗️Số vốn CFDs: 4 USD / cp

🏖️BÀI TOÁN ĐẦU TƯ:

👉Nắm giữ 10.000cp chắc chắn nhận 4400 usd – tăng 3 giá nhận 30.000 USD.

👉Nắm giữ 20.000cp chắc chắn nhận 8800 usd – tăng 3 giá nhận 60.000 USD.

👉Nắm giữ 50.000cp chắc chắn nhận 22.000 USD – tăng 3 giá nhận 150.000 USD.

🏖️Hãy để đồng tiền trong túi bạn, mang lợi nhuận về cho bạn

 

Trả lời