Khi apple và tesla cho chấp nhận thanh toán thì sắp rồi đó

Hãy nhớ các công ty đã từng chấp nhận thanh toán / và sợ hãi khi sáng nhận btc cất đi thì chiều còn 2/3 … Btc dường như là tài sản của dòng tiền đầu cơ hơn là một dạng chấp nhận thanh toán . Số ít cho rằng chấp nhận thanh toán là … Đọc tiếp Khi apple và tesla cho chấp nhận thanh toán thì sắp rồi đó