Làm thế nào để 0 lỗ trong bitcoin ? Thuật ngữ noloss bitcoin hedging bitcoin

Tôi có phát triển zen quỹ – chúng ta có thể các cách tôi làm – về cơ bản nó gọi là hàng vật chất  và hàng trên sàn – hedging system là một thuật ngữ ko mới – ( noloss.vn có thể xem thêm ) về mặt kỹ thuật ta mua btc ở trên … Đọc tiếp Làm thế nào để 0 lỗ trong bitcoin ? Thuật ngữ noloss bitcoin hedging bitcoin