Blog, Chưa được phân loại, David

Tôi và bạn tìm phân khúc bất động sản

David cùng mọi người nghiên cứu chủ đề tài chính bất động sản

Với các phân khúc an toàn và hấp dẫn nhằm đem đến giá trị đầu tư an toàn nhất

Tham khảo

Tản mạn đầu tư BĐS

 

  1. Phân khúc nào phù hợp với bạn
  2. Cách đi tiền
  3. Tiền mua bđs ở đâu
  4. Vấn đề phân khúc đa dạng không quan trọng bằng phân khúc phù hợp
  5. Điều cốt lõi của thanh khoản
  6. Đa dạng hóa môi giới
  7. Nghề khác trước rồi về BĐS

Trả lời