David

Thương vụ XRP và những cách trữ XRP

Chúng ta có tin tức cho XRP đợt này

không đa cấp cũng chẳng có gì mang tính gọi vốn vấn đề xem xét nó ở dạng top coin và trữ nó với mốc tin tức cơ bản quan trọng

Đầu tiên việc XRP với một mã trong www.remitano.vn một cách đăng ký ví khá an toàn dùng vnđ từ vcb hay tcb mua nó cũng đơn giản

hơn 5000 vnđ cho một con XRP bạn có thể tính toán ra được mốc lợi nhuận với 1000 hoặc 10 000 xem nó như một cổ phiếu mà ta trữ ở dạng tiền ảo…

Nào bây giờ ta đặt ra câu hỏi vì sao cùng David ?

  1. Topcoin – chúng ta biết tới XRP với mô hình top coin nó rất chắc chắn và được nhiều tín đồ lưu trữ nó như một tài sản trú ẩn an toàn

2. Các vấn đề hội nghĩ của XRP trong thời gian tới

Hội nghị Swell thường niên giới thiệu công nghệ mới của Ripple đang được tổ chức trong tháng 10.XRP có thể được bơm đẩy tốt trong thời gian này như BSV tuần trước ,ai trade XRP nhớ lưu ý :🧐 và tháng 11 tới đây

3.

#XRP Buying 0.248

TP1 0.262
TP2 0.273
TP3 0.286

SL 0.237 (4.5%)

Event xrp quan trọng

:one: Oct 14-15th Swellripple

:two: Dec 12th #FlareNetworks Airdrop for $XRP holders

 

4. Quá trình lưu trữ XRP là một trong những giải pháp giá rẻ lúc này …

 

 

 

Trả lời