Chưa được phân loại

Thiên hạ đại nhẫn cùng Tư Mã Ý

Tư Mã Ý người có thể nhẫn chịu thành công nhất
Trong thời “Tam quốc” Tư Mã Ý được mệnh danh là “ông vua nhẫn nhịn”. Tư Mã Ý là trọng thần phò tá bốn đời quân vương nhà Tào Ngụy, thời trẻ sớm đã bị Tào Tháo coi là mầm mống đe dọa cho cơ đồ nhà Nguỵ. Khi về già, ông được Nguỵ đế Tào Duệ trước lúc lâm chung ủy thác, gửi gắm trách nhiệm quan trọng, làm phụ chính đại thần cho hoàng đế mới.
Sự “nhẫn nhịn âm thầm” trong 50 năm của ông là để chứng minh rằng bản thân mình là một trung thần trong mắt các hoàng đế nhà Nguỵ. Cuối cùng tới khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý đột ngột làm binh biến, nắm lấy toàn bộ quyền lực, tái diễn lại màn kịch soán ngôi của Tào Tháo đối với nhà Hán trước kia. Đọc toàn bộ “Tam Quốc diễn nghĩa” (La Quán Trung), chúng ta thật sự thấy khâm phục Tư Mã Ý.
Ở Tư Mã Ý tập trung tài năng xuất sắc kinh thiên động địa của Gia Cát Lượng, ý chí hùng bá thiên hạ của Tào Tháo, ý chí bất khuất không ngừng không nghỉ của Chu Du, hay dáng vẻ ôn hoà, nhu mì mà mạnh mẽ của Lỗ Túc… Ông là người thật sự có thể sử dụng “thuật nhẫn chịu” để giấu mình chờ thời, không để lộ tài năng, sơ hở cho đối thủ. Đây chính là một trong những nhân vật thành công nhất thời “Tam Quốc”.
Trong tradecoin thì sao?
1. quan điểm thua là chuyện bình thường nhưng khi thắng phải oanh tạc
2. lúc thị trường lên đú theo và xác định điểm lỗ
3. lúc thị trường xuống cá mập cá con đánh nhau – toang toác loang lổ .. thì rình kèo mà bắt coin tốt – đừng bắt coin rác
4. bắt ngay thì có thể là một cơ hội – nhưng bắt dần dần mới là sự khôn ngoan
5. Thần chỉ có người thầy và những người bạn – do vậy học đc lần này là sự tham lam ích kỷ hay là điều gì
6. Các mã xuống gép sóng được chưa / các điều chỉnh của giá – cô đặc danh mục là gì
7. Điều gì làm chúng ta thua lỗ …

Trả lời